ВАТ  "Львівська товарно-сировинна фірма "ЛЬВІВРЕСУРСИ"

        79000, м. Львів, вул. Чайковського, 17
Анкета емітента
Статут
Свідоцтво про реєстрацію
Довідка зі статистики
Свідоцто про випуск акцій
Положення про Раду товариства
Положення про Ревізійну комісію
Повідомлення про загальні збори акціонерів 29.04.2011р.
Протокол загальних зборів
акціонерів "18 від 29.04.2011р.
Річна інформація 2010р.
Регулярна інформація за 2010р.
Повідомлення про позачергові збори акціонерів 04.10.2011р.
Протокол позачергових зборів акціонерів №19 від 04.10.2011р.
Рішення про дематерилізацію
Особлива інформація
Річна інформація 2011р.
Річна інформація 2012р.
Річна інформація 2013р.
Повідомлення про збори 14.07.2014р.
Особлива інформація 14.07.2014р.
Протокол зборів акціонерів
14.07.2014р.

Річна інформація 2014р.
Річна інформація 2015р.
Річна інформація 2016р.
Річна інформація 2017р.
Повідомлення про збори 05.02.2019р.
Інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на 14.02.2018р.
Протокол реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів 05.02.2019р.
Річна інформація 2018р.
Річна інформація 2018р. ПІДПИС

Річна інформація 2016р.
Річна інформація 2016р.

Річна інформація 2016р.
Річна інформація 2016р.


ТзОВ "Балтік Фінанс Груп". © Львів 2012.


 
Сайт проекту: www.bfg.lviv.ua